Jezdecká škola

  • NA ZAČÁTEK - naučit se jezdit není obtížné. Pod vedením dobrého učitele dosáhne člověk pokroku rychle a bezpečně. Prvním krokem je najít jezdeckou školu s dobrými učebními postupy, vhodnými koňmi a nezbytným bezpečnostím vybavením – proto vznikla naše jezdecká škola na ranči Patriot.
  • Již desátým rokem se věnujeme výuce jízdy na koni a naše škola se stále rozrůstá.
  • Snažíme se věnovat hlavně mládeži, rozvíjet jejich schopnosti, cit ke zvířatům a zodpovědnost.
  • Aby výuka v jezdecké škole byla na odpovídající úrovni, snažíme se o vzdělávání trenérů různými semináři a nepostradatelnou praxí.
  • Praktikujeme skupinové a individuální lekce.

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE jsou určeny především pro začínající jezdce, ale i zkušení jezdci nepohrdnou individuální lekcí. Tyto lekce umožňují lepší soustředěnost.

SKUPINOVÉ LEKCE Vám umožní pozorovat ostatní a učit se od nich, stejně jako srovnávat vlastní jezdecké schopnosti s lidmi podobné úrovně.

  • Jen na klientech záleží, jak často budou chodit, jaké pokoroky budou dělat. Vše u nás záleží na individualitě jedince a na DOMLUVĚ. Máme radost z pokroků našich klientů a v jejich úspěchu se je snažíme podporovat.

 

Co je Cutting?

Westernové ježdění je dnes samozřejmě samostatnou a plnohodnotnou jezdeckou disciplínou a nutno dodat, že jezdeckou disciplinou velmi atraktivní, což nesporně dokazuje i jeho nesmírná popularita. Ve westernu se snoubí napětí sportovního zápolení, i zde jsou vítězové a ovšem také poražení, s výjimečnou podívanou, kterou nabízí souhra koně a jezdce v mnoha technicky náročných disciplínách, jež dokonale a beze zbytku prověří schopnosti a dovednosti jejich jak lidských, tak i koňských účastníků.

To, co je dnes oblíbenou odnoží jezdeckého sportu, bylo kdysi každodenní realitou na  ohromných farmách amerického venkova, kde se chovalo i několik tisíc kusů dobytka. Kůň byl při této náročné a namáhavé práci neocenitelným pomocníkem a dnešní jednotlivé westernové disciplíny mají základ právě v tom, co bylo kdysi na těchto farmách takříkajíc denním, a mnohdy i hodně tvrdým chlebem, jak pro lidi, tak i pro koně.

Takovou klasickou westernovou disciplínou, která přímo a bezprostředně navazuje na jezdecký odkaz této doby, je právě cutting. Cuting je vysloveně pracovní disciplinou, která plně odráží to, jakým opravdovým pokladem byl dobře vycvičený a dobře pracující kůň.

Při cuttingu se testuje schopnost koně do vstoupit stáda dobytka a oddělit od tohoto stáda vybraného jedince a tohoto jedince potom i ze stáda také vyvést. Tento úkol je tedy souhrnem několika činností, které prověří schopnost koně samostatně pracovat. Při westernových soutěžích probíhá tato disciplína tak, že si jezdec vybere nějaké dobytče a potom je úkolem koně, aby ho oddělil a odvedl od stáda.

Cutting tak klade na koně mimořádné nároky, už při vstupu mezi dobytek nesmí kůň stádo zneklidnit. Při oddělování vybraného dobytčete od stáda pak musí správně předvídat pohyby oddělovaného kusu a také ovšem na ně správně a rychle reagovat. V okamžiku, kdy kůň už žene od stáda dobytče, které měl oddělit, musí jezdec povolit koně otěže a je na koni, aby dál pracoval už zcela. Samostatně, jakýkoliv náznak vedení ze strany jezdce se trestá penalizací. Na splnění toho soutěžního úkolu je soutěžním řádem dán limit dvě a půl minuty.  To je tedy cutting, westernová disciplína, kde není o dramatické situace nouze, a proto nemůže být divu, že je cutting na westernových soutěžích divácky velmi oblíbený.